Piryt

Piryt – siarczek żelaza, jednym z najpospolitszych minerałów, tworzącym często dobrze wykształcone kryształy. Najczęstszą formą kryształów pirytu jest sześcian, pospolicie występuje także dwunastościan pięciokątny (pentagonalny), zwany pirytoedrem. Barwa pirytu jest …