Krzemień pasiasty

Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Wyrobów Jubilerskich „SKARBY ZIEMI” – marzec 19

5 Wystawa i Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich „SKARBY ZIEMI” w Tomaszowie Mazowieckim 2 i 3 marca 2019 roku, Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 11/15