Cyrkon

Cyrkon

Bezbarwny cyrkon ma wygląd bardzo podobny do diamentu. Oprócz odmiany bezbarwnej występują cyrkony barwne. Dawniej kamień ten miał niewielkie zastosowanie, od czaju jednak wprowadzenia na rynek niebieskich cyrkonów z Syjamu wzbudza większe zainteresowanie.

Własności chemiczne.

Cyrkon jest wyspowym krzemianem cyrkonu. Prawie zawsze zawiera domieszki żelaza, często wapnia i glinu, stałym pierwiastkiem występującym w cyrkonie jest half Hl. Niekiedy występują w cyrkonie domieszki pierwiastków rzadkich, głównie ceru, a w niektuóych odmianach niobu, tantalu, toru lub uranu. Rozpad promieniotwórczych domieszek toru i uranu powoduje wskutek bombardowania cząstkami ? stopniową destrukcję struktury krystalicznej cyrkonu i zmianę jego własności fizycznych. Domieszki pierwiastków promieniotwórczych w cyrkonach stanowią główne źródło promieniotwórczości skał.

Postać.

Cyrkon krystalizuje w układzie tetragonalnym. Najczęściej tworzy kryształy słupkowe, zakończone ściankami podwójnych piramid tetragonalnych. Sieć krystaliczna cyrkonu stanowi przykład struktury krzemianów wyspowych.

Dodaj komentarz