Granaty

Granaty

Granaty są kamieniami ozdobnymi stosowanymi powszechnie, zwłaszcza w wiekach średnich. Stanowią one grupę minerałów o podobnym składzie chemicznym, mających odmienne właściwości fizyczne i optyczne zależnie od zawartości poszczególnych składników chemicznych. Nazwa pochodzi od łacińskiego granatum – granat (owoc drzewa granatowego), ze względu na podobieństwo do ziarenek tych owoców.

Właściwości chemiczne.

Granaty są krzemianami wapniowymi. Metalami dwuwartościowymi wchodzącymi w skład granatów są magnez, wapń, mangan lub żelazo dwuwartościowe, trójwartościowymi – glin, żelazo trójwartościowe lub chrom, rzadko wanad. Granaty zależnie od wielkości promieni jonowych wchodzących w ich skład pierwiastków tworzą ciągłe lub ograniczone szeregi kryształów mieszanych. Do grupy granatów należą odmiany: grossular, pirop, spessartyn, almandyn, rodolit, uwarowit, andradyt. 

Postać.

Granaty krystalizują w układzie regularnym. Najbardziej rozpowszechniona jest postać dwunastościanu rombowego, nieraz w połączeniu z dwudziestoczterościanem deltoidowym. Granaty tworzą często zbite skupienia ziarniste.

Dodaj komentarz