Skrzemieniałe drewno

Skrzemieniałe drewno, bardzo cenione przez kolekcjonerów minerałów

Złoża skamieniałego drewna, w większych lub mniejszych ilościach, występują na całej kuli ziemskiej, znajdują się nawet na Antarktydzie.

Skamieniałe drewno, które obecnie odnajdujemy i kolekcjonujemy, pochodzi z różnych epok geologicznych. Najstarsze pochodzą ze środkowego dewonu sprzed ok. 380 mln lat, a najmłodsze ze środkowego plejstocenu czyli sprzed ok. 40 tys. lat.

Okazy skamieniałego drewna występują w postaci kilkucentymetrowych fragmentów a czasem wielometrowych pozostałości pni. Do tej pory największym znanym skamieniałym pniem jest okaz o długości ponad 72 metrów, znaleziony w Tajlandii. W Polsce najokazalszy pień, mierzący 11 metrów, znaleziono w okolicach Nowej Rudy.

W Polsce największe złoża występują w okolicach Krakowa. Ponadto skamieniałe drewno można znaleźć w okolicach Kielc, Tarnowa, Rybnika, Opola, u podnóża Sudetów czy na Roztoczu. Skamieniałe pnie drzew Roztocza jako pierwszy opisał już Jan Długosz w swoich „Rocznikach”.

Skamieliny drewna są bardzo cenione przez kolekcjonerów minerałów. Ponadto używa się ich do wyrobu biżuterii, a z większych kawałków robi się niezwykle piękne i ozdobne szkatułki czy czarki. Natomiast ze skamieniałych pni drzew produkowane są luksusowe meble

https://www.drewno.pl/artykuly/9913,skamieniale-drewno.html

Dodaj komentarz