topaz

Topaz

Nazwą tą określano dawniej wszystkie kamienie barwy żółtej, zwłaszcza żółtawe odmiany chryzolitu oraz cytryn, będący żółtą odmianą kwarcu. Nazwa topaz pochodzi od greckiego topazos i łacińskiego topasus, które są prawdopodobnie związane ze starszą sanskrycką nazwą topas, oznaczającą ogień. Niektórzy wyprowadzają ją z nazwy wyspy Topasios na Morzu Czerwonym.

Właściwości chemiczne.

Topaz jest zawierającym fluor wyspowym krzemianem glinu, w którym fluor częściowo jest zastąpiony przez grupę wodorotlenkową. Często zawiera inkluzje ciekłe i gazowe, zwłaszcza ciekłego dwutlenku węgla. Nie topi się w płomieniu palnika; silnie prażony mętnieje. Nie rozpuszcza się w kwasach.

Postać.

Topaz należy do układu rombowego. Często spotykane są dobrze wykształcone kryształy topazu, o dużej liczbie ścian. Niekiedy dochodzą one do znacznych rozmiarów; znane są nawet kryształy o masie ponad 60 kg. Szczególnie częste są kryształy będące kombinacją słupów pionowych, dwuścianu podstawowego i piramid oraz słupów podłużnych oraz poprzecznych. Podwójnie zakończone kryształy są rzadkie; zwykle są one jedną stroną przyrośnięte do podłoża skalnego. Topaz tworzy nieraz skupienia ziarniste.

Dodaj komentarz