Szafiry i diamenty

Występowanie kamieni szlachetnych na świecie

Z pierwotnych złóż kamieni szlachetnych najpopularniejsze są złoża pegmatytowe. Jednak tylko niektóre z nich zawierają wartościowe kamienie szlachetne.

Złożami takimi są obfitujące w różnorodne kamienie pegmatytu Uralu. Odkrycie pod koniec XVIII w. na środkowym Uralu , w okolicach wsi Murzinka rzadkich turmalinów malinowych, a także wiśniowoczerwonych, różowych, fioletowych i zielonych wywołało dużą sensację wśród mineralogów i gemmologów europejskich. Szczególnym zainteresowanie cieszyły się turmaliny dwubarwne, o różnych odcieniach, które ceniono bardzo wysoko.

W okolicach Murzinki znaleziono również bardzo piękne topazy, odznaczające się przezroczystością i czystością, o różnych odcieniach barwy żółtej, zielonej i niebieskiej. Bezbarwne i jasnoniebieskie kryształy topazów, znaleziono w tym samym czasie w Górach Ilmeńskich na Uralu Południowym, gdzie stwierdzono również obecność beryli, turmalinów, cyrkonów, granatów i amazonitu.

Pod koniec XVIII w. sławne były pochodzące również z okolic Murzinki różnobarwne beryle, wśród których znajdowano należące do rzadkości beryle barwy różowej. W dolinach rzecznych środkowego Uralu od dawna wydobywano kryształ górski i ametyst; szczególnie ceniono okazy zawierające igiełkowate wrostki kryształów rutyli i aktynolitu. Z Uralu pochodzą poszukiwane i wysoko cenione szmaragdy, chryzoberyle, fenakity i inne.

Bardzo bogate w kamienie szlachetne są także pegmatytu Brazylii, zwłaszcza w okręgach Minas Gerais i Minas Novas, zawierające liczne beryle, topazy, turmaliny, ametysty, agaty i inne.

Liczne kamienie szlachetne pochodzą z pegmatytów Madagaskaru, w których znaleziono beryle, turmaliny, topazy, spinele, kunzyty, granaty, kordieryty, amazonity i przezroczyste złociste skalenie.

Podobnie na uwagę zasługują pegmatyty w Kalifornii (okręg Pala, San Diego), skąd pochodzą piękne kunzyty, różowe beryle i podobnie zabarwione turmaliny.

W południowej Azji najpiękniejszych rubinów, szafirów i spineli dostarczają zmetamorfizowane wapienie występujące w Birmie. Na Sri Lance od dawna wydobywano wiele różnych kamieni szlachetnych z wtórnych złóż aluwialnych, które pierwotnie były związane ze skałami metamorficznymi: gnejsami, łupkami i wapieniami krystalicznymi. Podobne aluwialne złoża zawierające rubin, szafir i cyrkon znajdują się w Wietnamie i Tajlandii.

Ze skałami metamorficznymi związane są rzadkie złoża szmaragdów. W zmetamorfizowanych wapieniach występują szmaragdy w Kolumbii, z łupkami biotytowymi są związane bogate złoża szmaragdów (okolice Swierdłowska) na Uralu, który obfituje również w inne kamienie szlachetne.

Dodaj komentarz