Kryształ kwarcu z Ukrainy

Kamienie szlachetne na Ukrainie

Kamienie szlachetne są dziedzictwem narodowym i wymagają naukowego podejścia do badań i racjonalnego wykorzystania. Wraz z rozwojem przemysłu wydobywczego, wprowadzaniem nowych technologii stale rośnie lista klejnotów wykorzystywanych w przemyśle jubilerskim. Dziś ich liczba wynosi około 300.

Od wielkości wydobycia i przetworzenia surowców półszlachetnych w dużej mierze zależny i rozwój gospodarki na całym świecie. Wolumen rocznej sprzedaży klejnotów osiągnął 9,0 mld euro i będzie rósł z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie.

Ukraina należy do krajów o wysokim potencjale, wysokiej jakości surowców.

Kamienie szlachetne są znane i używane na Ukrainie od czasów starożytnych. W słowiańskich pochówkach regionu Dniepru znaleziono naszyjniki i kolczyki z kornalistów, kwarcu lekkiego i bursztynu. Zabytki monolsko-rosyjsko-ukraińskie zdobią kamienie szlachetne jako miejscowe, a także te przywiezione z Bizancjum, Azji Środkowej i Chin.

Wydobywanie klejnotów odbywa się zarówno w kamieniołomie (otwartym), jak iw kopalni (zamkniętej). Większość kamieni szlachetnych, z wyjątkiem diamentów, jest produkowanych przez kilka prymitywnych metod w większości krajów.

Wydobywanie kamieni szlachetnych na Ukrainie prowadzone jest zarówno przez państwowe, jak i niedawno utworzone prywatne przedsiębiorstwa. Proces wydobywania kamieni szlachetnych jest również praktykowany wraz z rozwojem złóż innych ras.

Złoża i wydobycie kamieni szlachetnych Ukrainy koncentrują się w głębi czterech struktur geologicznych: tarczy ukraińskiej, systemu górskiego Karpat, Krymu i depresji Dnieprowskiej. Każda z nich ma swoją specyfikę geologiczno-mineralogiczną i, zdaniem ekspertów, perspektywę rudy.

Na ogół formacji geologicznych Ukrainy zidentyfikowano następujące rodzaje kamieni szlachetnych – diament, rubin, Morion, kwarc dymny, kryształ górski, ametyst, cytryn, chryzopraz, opal, topaz, phenacite, cyrkon, beryl, pirop, Almandine, szmaragd, Heliodora, akwamaryn, turmalin , różowy kwarc.

O potencjale ukraińskich surowców

 Oficjalnie zatwierdzonym złożem kamieni szlachetnych jest Wołyń, w jego głębinach odkryto zasoby topazu, berylu, kwarcu [6-10]. Depozyt wołyńskiego topazu znajduje się w pobliżu wsi. Wołodarsk-Wołyński w Żytomierzu . Składa się z Topaz – morionowyh pegmatyt granity komórka typu we wschodniej części rapakivivydnyh Korosten plutonu. Największe kryształy topazu znajdują się tutaj w zagrodach pegmatytów. To właśnie w tych zanorychach znaleziono unikalne kryształy topazu o wadze 69 kg (1955), 113 i 117 kg (1969). Istnieją również topazy w regionie pegmatytowym i skaleniowym pegmatytu (głównie jako składnik maryonium). Kolor topazu jest inny: biały, jasnoszary, różowy do czerwonego, jasnoniebieski do niebieskiego, niebieski, jasnożółty, grube wina żółte. Czasami poszczególne kryształy są polichromatyczne – niebieskie i różowe. Są bezbarwne kryształy. Topazy tego pola są wydobywane dla przemysłu jubilerskiego wraz z innymi surowcami mineralnymi.

Diament jest rzadkim minerałem na Ukrainie, ale występuje w różnych skałach różnych mineralogicznych prowincji – ukraińskiej tarczy, Doniecku, Wołyniu-Podolskim i Morzu Czarnym.

W podłożu skalnym znany rzadko znajdzie diamentów w kimberlitu Eastern Azowskiego dewonu (rura „Nadzieja”), przy czym rura ultramaficznych alkalicznych atmosferycznych skorupa „Sen” i w małych ciał ultrabasite S.Androvka obszaru na rzece. Kyltychiya West Azowskiego . W najlepiej poznanych i najbardziej obiecującym Bilylivskiy (Zachód) zawartości struktury granulowanych diamentów większych niż 0,071 mm waha się od 0 do 15 karatów za tonę.

Dziesiątki tysięcy znalezisk diamentów są rejestrowane w osadach terigenicznych, które różnią się wiekiem. Większość z nich związana jest z osadami tytanowo-cyrkonowymi.

Na Ukrainie szmaragdy są rzadkie, ale smarahdopodibni beryl, które są genetycznie i przestrzennie powiązane z pegmatytach kameralnych i ceramicznych Wołyńskiego megablock i pegmatytach ceramicznych i rzadkie Azowskiego megablock zdarzyć w Gray Shield i plasujących. Jedno duże pole przemysłowe znane jest na terytorium Ukrainy (Wołyń jest największym w Europie) i ponad dwudziestu małych manifestacji. Są one zlokalizowane w regionach północno-zachodniej, środkowej i Azowskiego i rozliczane do heolohopromyslovyh rodzajów krystalovmisnyh zanirkovyh, ceramicznej i rzadką Pegmatites, apohrafichnyh szary i łęgowych.

Na Ukrainie szmaragdy są rzadkie, ale smarahdopodibni beryl, które są genetycznie i przestrzennie powiązane z pegmatytach kameralnych i ceramicznych Wołyńskiego megablock i pegmatytach ceramicznych i rzadkie Azowskiego megablock zdarzyć w Gray Shield i plasujących.

Na terytorium Ukrainy znanych dużych depozytów komercyjnych (Wołynia – największy w Europie) oraz ponad dwadzieścia mniejszych manifestacji [7]. Są one zlokalizowane w regionach północno-zachodniej, środkowej i Azowskiego i rozliczane do heolohopromyslovyh rodzajów krystalovmisnyh zanirkovyh, ceramicznej i rzadką Pegmatites, apohrafichnyh szary i łęgowych.

Depozyty wołyńskie (sekcja pionowa), obszar Višyakovskaya: 1 – strefa biotito-amfibolit; 2 – pisemny (graficzny) obszar pegmatytów; 3 – Strefa szpatułki polowej; 4 – strefa kwarcowa

Jacheta jako klejnot na Ukrainie jest rzadkością, ale istnieją klejnoty w skrócie Egyrin w dorzeczu Krzywy Róg, zwłaszcza w północnej. Metastomatycznie rozwija się w rogach magnetytu, łupku amfibolowo-magnetytowym i amfibolitowym, dostępnych w skałach węglanowych i amfibolitach.

Opal jest pospolitym minerałem na Ukrainie. W ramach UB to jak opal i opal żyjące haltselonovyh znaleźć wśród zmieniony ultramaficznych regionie Bliskiego Bug (Derenyuhinske Kapitanivka i depozyty) i Bliski Dniepru (objawy oddechowe kamienne wzgórza). Od dawna wiadomo, wyświetlacze opal zaznaczyć granitu pelikanityzovanyh w Żytomierzu, Kijowie, Winnicy, Czerkasy, Kirovohrad i Dniepropietrowsku. Najbardziej znane przejawy szlachetnej hańby znajdują się w regionie Winnicy. W pegmatytach wołyńskich opal występuje często z chalcedonem. Strefa intensywnego rozwoju opala jest skupiona wokół kwarco-muskowitu – fluorytu, który jest chromowany w topazizowanym pegmatycie. W pegmatytach znajduje się także niezwykły czarny opal. Opal taki znajduje się również w skorupie wietrzenia skrajnych skał Kamiennego Bugu.

Stosunkowo rzadki opal w Krywji Rih. Wśród najbardziej znanych klastrów w północnej części skorupy wietrzenia granitu i gnejs obszarach Petrov belek regionu Svitlovodsk w Vlasivsky w zvitrenyh tehirynizovanyh kamieniołomie „Ursaty” i żelaziste hornfels Hannivskoho karierze.

W Donbasie opal jest szeroko rozwinięty tylko w warstwach arukuritovaya, kredowych i częściowo terytorialnych osadach sedymentacyjnych. Dość częsty opal w skałach Volyn-Podillya. Jest on szeroko rozpowszechniony w koronach wietrzenia bazaltów Wołynia, znanych w osadach preorotycznych i górnokredowych.

Opal jest pospolitym minerałem w regionie karpackim. W Precakarpate jest dostępny w piasku i mułowniach jako materiał cementowy. Pierwotny opal występuje w kępkach spongolitowych i konglomeratach bezpiecznikowych.

Beryl na Ukrainie jest stosunkowo rzadki. To jest genetycznie i przestrzennie powiązane z pegmatytach kameralnych i ceramicznych Wołyńskiego megablock i pegmatytach ceramicznych i rzadkie Azowskiego megablock zdarzyć w Gray Shield i plasujących. Jedno duże pole przemysłowe (region Wołyński – największy w Europie) i ponad dwadzieścia małych przejawów berylów znane są na terytorium Ukrainy. Wszystkie znajdują się w północno-zachodniej, centralnej i Priazovsky obszarach i włączone do geologiczno-przemysłowych rodzajów pegmatytów.

W komorze pegmatyty Beryl występować sporadycznie i głównie ciała pełni zróżnicowanych i środkowej części pola Pegmatites. W niewielkiej liczbie oddzielaczy berylu są obecne w obszarze ługowania. W Wolynskiego złoża emitują pegmatyty kwarc beryl, które zawierają beryl kryształy i fragmenty kwarcu, skalenia i miki, między perekrystalizovanyh odmiennych rozwiązań hydrotermalne pneumatolytic, minerały i kryształy skalenia i miki strefy skalenia. Kryształy o znaczeniu przemysłowym znajdują się tylko w pegmatytach centralnej części złoża. Średnio beryl występuje w jednym z dziesięciu miejsc do cumowania. Objętość beryl w pegmatytach – od jednego do czterech kryształów o całkowitej gramaturze 0,1 – 0,5 kg, a czasami nawet do kilkudziesięciu kg. Wyjątkiem jest jeden pegmatyt-unicum horyzontu 50-100 m,

Topazna Ukrainie jest stosunkowo rzadkim minerałem. W skałach UCH jako minerał pomocniczy występuje w granitoidach o późnym ziarnie. W obszarze jego Middle-mineralogiczne znalezionego w tokivskyh Kamenský i granitów w Azowskie – różowy granit Katerynivskoho tablicy pegmatytach granitowych i gnejsów biotytowego ksenolitami w granitów, w podobnych skał i Kam’yanomohylskoho Starodubivskoho tablic belek stromo w pegmatytach w granicach strefy tektonicznej Sorokin.Maksymalna zawartość topazu została zarejestrowana w greisinach (ponad 10 kg / tonę) i ziarnistych granitach. Topaz również być dostępny w październiku tablicy hranosiyenitah dioryt obitochenskyh kwarcowego, plagiogranites Szewczenko. W Krzywy Róg basenu kilka ziarenek topaz wystąpić w plagiogranites typu Saksagansky

Najczęstszym topaz ciągu Wolynskiego megablock UB, gdzie doniesień stężenia związanych z pegmatytach komory Korosteniu pluton. Tutaj działa depozyt Volynsky – jedyne źródło topazu biżuterii na Ukrainie. W jego obecności wydzielają kwarc-topaz i pegmatyt topazu. W terenie są rozmieszczone nierównomiernie zarówno pod względem powierzchni, jak i głębokości. Zasadniczo zdolność do zanurzania zmniejsza się zarówno w odniesieniu do ilości, jak i zawartości topazu w pegmatytach.

W Donets basenu monokryształów topaz znajdujących się w obszarze konstrukcji kopułowych silnie zmienione skały nadsolovyh brekchiy w kolorze szarym terygenicznego warstw górnego karbon i dolnopermskiego węglanu warstwy. W przedkarpackich topazach poszukuje się w ciężkich frakcjach mioceńskich piaskowców z regionu Dobromil. Na Zakarpaciu go w znacznej ilości obecnej w metasomatycznych zmienione skały obszaru Ilkivtsi – Podulky i okrągłych Sanatorium „siniaki”.

Turmalin jest przeciętnym zwykłym minerałem na Ukrainie, który jest typowy dla skał w UCH, znacznie mniejszy niż jego tarcza. Turmalin opracowano głównie w pegmatycie, aplitowymi-pegmatoid granitu, kwarcu, granitu pegmatoid, z turmalinu kwarc żył i metasomatycznych formacji związanych z granitoidy i pegmatytach.

W Podolsku-Buzka turmalin podgeotniczy występuje w skałach charnokitowych, gabroamfibolitach, pegmatytach i żyłach kwarcowych. W prekambryjskich skałach Wołynia megablock, turmalin najczęściej spotyka się w pegmatytach (Gorodnitskaya, Koretskaya, Baranivska fields). Dotyczy to przede wszystkim stref pegmatytowych typu jabłkowego i gruboziarnistego, rzadziej miejsc kwarcowych. Turmalin jest charakterystycznym minerałem pegmatytów występujących w skałach metamorficznych obu brzegów rzeki Teter.

W Kryvorizhya, turmalin występuje w prawie wszystkich kompleksach. W regionie północnym jego największe skupiska są znane w żyłach kwarcowych i pegmatycznych wśród granitów i gnejsów, a także w skałach rud żelaza. Istnieje turmalin w bezczynności i modlitwy rudy rogowej. W regionie południowym turmalin znajduje się w złożach rud hematytowo-martitowych typu Saksagan. Najczęstszy turmalin w filylich Krivyi Rih. Niektóre z ich warstw są tak bogate w minerały, że rasa nazywa się filią turmalinu.

Turmalin jest dość powszechnym minerałem różnych ras megabocków Priazovsky. Turmalin jest dobrze znany w regionie Donbass w rozwoju struktur kopułowych na północno-zachodnich obrzeżach oraz w osadach terigenicznych. W szczególności znajduje się w skałach górnego węgla i dolnego permu, występuje w warstwach produkcyjnych złoża węgla i piasków na poziomie Charkowie i Sarmatów, w głębokich łupkach.

Na półwyspie krymskim turmalin został znaleziony w szybach rejonów kontaktowych na górze Ayudag, a także w diorytach i diabetalach gabro na Krymie Górskim. W złożach Półwyspu Kerczańskiego turmalin jako minerał klastra jest nieznacznie rozpowszechniony – tworzy do 7-8% ciężkiej frakcji. Wewnątrz Komish-Burunsky i innych form, nieco podwyższona zawartość minerałów została odnotowana w superblocie Cymmerian i znacznie niższa w pokładach Pontyjskich.

Chryzolit należy do stosunkowo rozpowszechnionych minerałów Ukrainy, ale skróty biżuterii są znacznie rzadsze. Jest to główny porodoutvoryuvalnym minerał bardzo elitarny, elitarny i alkalicznych ultramaficznych skał magmowych i skał w składzie granitoidowe alkalicznej i często ma drugorzędne znaczenie. Takie rasy są najbardziej rozpowszechnione i badane w ramach UCH.

Cyrkon jest pospolitym minerałem na Ukrainie. Występuje on we wszystkich prowincjach mineralogicznych jak najbardziej typowych akcesoriów minerałów magmowych, metamorficznych i osadowych skał. Znane są dobrze znane rdzenne i żyzne złoża oraz czerwone przejawy. Pozyskanie cyrkonu mineralizacja jest ograniczone do zakresów proterozoicznych magmowych i subluzhnyh zasadowych skał i związanego mariupolitiv, albitites i pegmatytach i karbonatytach do NL.Stanowiło Azowskiego cyrkonu i pierwiastków ziem itr, cyrkon, niob Mazurivskym-sjenit Novopoltavskym fosfor i rzadkich złożonych złoża znajdującego się w Azowskiego mehablotsi i Yastrubetskym fluorytu, pierwiastków ziem rzadkich, cyrkonu rudy manifestacji Wołyniu.

Największą zawartość cyrkonu i charakterystycznym mariupolitiv olobidytiv października stałej i karbonatytach obszarze Czernihowie, gdzie jest utvoryuvalnym minerałów rudy. Zwiększone stężenia cyrkonu znajdują się w skorupie pogodowej. W szczególności stwierdzono Azowskiego o dwa tuziny wyświetlaczy rudy zawierające cyrkon w skorupie atmosferycznych 6-7 kg na metr kwadratowy. W ciągu Korosten plutonu znana grupa Irszansk aluwialne i pozostałych złóż ilmenitu zwykle dość wysokiej zawartości cyrkonu. Głównym zainteresowanie Ukrainą heolohopromyslovyy tsyrkonovmisni depozytów PLACER znajdują ciągu UB, PPD i Morza Czarnego: Wołczańsk, Zelenoyarskoe, Dzharylgachsky itp .. Wśród nich jest unikalny polowe Malyshivske rudy cyrkon-ilmenitu w nadmorskich osadach morskich neogenu-paleogenu, które są badane i wykorzystywane.

Adularia na Ukrainie są ograniczone dzieje w kalishpatyzovanyh (adulyaryzovanyh) hipabisalnyh włamań, brekcji wulkaniczny i tufah Zakarpacie, migdałki paleobazaltiv skrzyżowanie Donbass Azowskiego. Na Zakarpaciu tworzy stowarzyszenie hydrauliczno-adhezyjne i kwarcowo-adhezyjne z facji adherentnej na polu rud Beregivsky.

Almandine jest porodoutvoryuvalnym gnejsowe mineralnych łupkowy i kompleksu żelaza prekambryjskiego tarczy, dostępny jako część osłony hrafitonosnyh formacji, granit i pegmatytach w skały wulkanicznej Karpat oraz Krym. Jako materiał teriogenny almandin występuje we frakcji odwiecznych skał osadowych we wszystkich regionach Ukrainy.

Kwarc ( ametyst, kwarc dymny, różowy kwarc, kryształ górski, morion, cytryn ) występuje prawie na całej Ukrainie. Skróty biżuteryjne są powszechne w podregionie mineralogicznym Wołyń – UCH, gdzie tworzą one niemal jednowłóknowe żyły i żyły, szczególnie rozmieszczone w kompleksie Osnica.

W pegmatytach, szczególnie komorach, kwarc składa się z potężnych selekcji mono-mineralnych w różnych strefach – pegmatoidalnej, blokowej i centralnej. Niektóre ciała plutonu z Korosten wykryły jednostki goetytu-chalcedonu, które zgodnie z właściwościami i składem odpowiadają tygrysiemu oku.

W Kryvorizhzhya jest porodoutvoryuvalnym mineralny kwarc granity, pegmatyty, gnejsy, migmatyty większość ras seria Krivorozhskaya i dominuje wśród wielu struktur żylnych. Bardzo charakterystyczna mineralizacja kwarcu – kryształu górskiego – jest wykrywana w strefie uskoku Devladievka. Znane znaleziska oka kota, tygrysa i sokoła.

Rhodoliths na Ukrainie znane w kilku miejscach w regionie ukraińskiego Shield (Bug, Azowskiego, western jednostkowej Kirovohrad) i Karpat (Rachowski CHYVCHYNY i oddział Maramorosh tablicy). Rhodonite najwyższe stężenie znajduje się w krzemianowych rud manganowych góry Rachivshchina CHYVCHYNY, gdzie jest jednym z głównych składników nie utlenia złóż rudy, w połączeniu z rodochrozyt więcej.

Na UB Rhodonite znalezionego w Azowskiego mehablotsi z hrafitovmisnyh gnejs, marmur i kaltsyfiriv Demyanivska Jałcie i Mariupol stron polowych rudy i na Bliskim Pobuzhzha w skałach serii Dniestr-Bug, która tworzy małe manifestacje rudy.

Spodumen w Ukraina wiąże się przede wszystkim z rzadkich pegmatycie które mają jedynie skały prekambryjsko Tarcza: w Azowskiego (Shevchenko Field, chłodnym wiązki) Krzywy Róg (Zhovtorichenskyy, Peter Hannivskyy objawy rudy) i Ingul-Ingulets (depozyty Polohivske, Stankuvate, nadzieja wyrażenie Lypnyazkyy) regionów.

Phenacite – rzadkie minerały, wiąże się prawie wyłącznie z granitu magmy i ich pochodne. Na Ukrainie została po raz pierwszy odkryta w pegmatytach kameralnych Wołyńskiego depozytu. Poza Wołyńskiego megablock phenacite albityzovanyh również znaleźć w części pegmatyt masywu granitowego Kam’yanomohylskoho Azowskiego.

orginalny tekst: http://mail1.gems.org.ua

Dodaj komentarz